syndyk sprzeda nieruchomości Krasnystaw

Opis:

Syndyk masy upadłości Mariusza Kępińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości:
1. nieruchomość gruntową o pow. 0,0900 ha zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy Brzozowej 10 w Gościeradowie ( działka oznaczona nr ewid. 323) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1K/00053749/8 – cena 430 000 zł ( czterysta trzydzieści tysięcy )
2. nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,01294 ha położoną przy Brzozowej 10 w Gościeradowie ( działka oznaczona nr ewid. 328/2 ) dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW nr LU1K/00074674/4 – cena 56 500 zł
Szczegółowe informacje o oferowanych nieruchomościach można uzyskać w Biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin na stronie internetowej syndyk-lubelskie.pl i pod numerem telefonu 601 37 51 35 .
Oferty zakup poszczególnych składników należy przesłać na adres biura syndyka w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Cena: 430 000 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krasnystaw
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]