Syndyk sprzeda nieruchomości PFMŻ AGROMET

Opis:

Syndyk Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych „AGROMET” w upadłości
z siedzibą w Poznaniu

oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚCI wchodzące w skład masy upadłości:

• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 10/2, arkusz mapy 13, obręb 0006 Żegrze, położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00281118/4 – cena minimalna 8.630.000,00 zł brutto,
• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 2/2, arkusz mapy 13, obręb 0006 Żegrze, położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00017579/2 – cena minimalna 148.000,00 zł brutto,
• prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 9/2, arkusz mapy 13, obręb 0006 Żegrze, położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00174439/7 –cena minimalna 6.838.000,00 zł brutto.

Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 649 12 96. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.
Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej należy wpłacić na poniższe konto bankowe do dnia 01 czerwca 2021 r. do godziny 12:00:

95 2490 0005 0000 4530 8432 3867

Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 01 czerwca 2021 r. do godziny 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Cena: 15 616 000 zł brutto
Dodano: 15 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań Żegrze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]