Syndyk sprzeda nieruchomości rolne i siedlisko

Opis:

Syndyk masy upadłości prowadzi postępowanie konkursowe na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Byszewo, tj.:

  • działki o numerze ewidencyjnym 15/1, stanowiącej nieruchomość zabudowaną, o powierzchni 0,878 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00033919/7, za cenę nie niższą niż 313 354,00 (słownie: trzysta trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 00/100) złotych;
  • działki o numerze ewidencyjnym 1, stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 0,0800 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00034895/9, za cenę nie niższą niż 41 999,00 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych;
  • działka o numerze ewidencyjnym 39/1, stanowiącej nieruchomość niezabudowaną, o powierzchni 0,3084 ha, położona w miejscowości Byszewo-Wygoda, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1P/00033919/7, za cenę nie niższą niż 18 785,00 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 00/100) złotych.

Regulamin oraz dokładny opis nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Syndyka.

Zapoznanie się z przedmiotem postępowania możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dowodem wpłaty wadium, należy składać w terminie do 29 października 2021 roku, do godz. 12.00, w biurze syndyka Szymona Stasińskiego przy ul. Spółdzielczej 8 lok. 217 w Białymstoku.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Cena: 374 138 zł brutto
Dodano: 4 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Byszewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]