Syndyk sprzeda nieruchomości w Lubiczu Dolnym

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:

– prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny o nr ewidencyjnych działek: 386/27, 386/48, 386/50, 386/30, 386/33, 386/34, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00042304/7,

– prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny o nr ewidencyjnym działki 386/13, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00033311/3,

– prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny o nr ewidencyjnym działki 387/10, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00037134/6,

 

za cenę nie niższą niż 478.400,00 zł netto (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych netto).

 

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 maja 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

 

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

 

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pl

lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 478 400 zł brutto
Dodano: 31 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]