Syndyk sprzeda nieruchomości w Sporniaku Palikijskim

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż kompleksu nieruchomości
w Sporniaku Palikijskim, w postaci:
1) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 124 o pow. 0,26 [ha],
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00013217/2;
2) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 120 o pow. 0,75 [ha],
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00008139/3;
3) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 119/1, 119/3 i 121
o łącznej pow. 0,77 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059570/8;
4) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 110/2, 113/1, 113/7, 109, 110/1, 111, 112/1, 108/3, 113/4, 113/5 i 113/6 o łącznej pow. 5,29 [ha], dla którego
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00032304/8;
5) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 119/2 o pow. 0,22 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00059569/8;
6) prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu nr 107 i 114 o pow. 0,25 [ha], dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00047861/8.

Łączna cena wywoławcza wynosi 352.406,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych zero groszy) netto, wadium wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
Pisemne oferty, wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w terminie do dnia
15 czerwca 2021 r., do godz. 15.000, w Kancelarii Syndyka Przemysława Skipora w Lublinie,
ul. Pogodna 36/11, 20 – 337 Lublin (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
Warunki konkursu ofert (w tym warunki, jakim musi odpowiadać oferta oraz numer rachunku
na jaki należy wpłacić wadium) dostępne są w kancelarii syndyka w Lublinie, ul. Pogodna 36/11,

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonów (81) 479 45 53, 505-355-290.

Cena: 352 403 zł brutto
Dodano: 2 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sporniak
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]