Syndyk sprzeda nieruchomości z wolnej ręki – konkurs ofert

Opis:

1.Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1 042 m² oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 10023/8, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/00067457/6 oraz 1/5 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 907 m² oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 10023/12, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze S1O/00067456/9, położonych w Ostrołęce przy ul. Staniszewskiego, województwo mazowieckie.
2.Cena wywoławcza wynosi 55 702,50 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa, 50/100). Obowiązuje wadium w wysokości łącznej 10 000,00 zł, po 5 000,00 zł do każdego postępowania odrębnie.
3.Oferty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2021r. na adres Kancelarii syndyka w Warszawie ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa (decyduje data wpływu oferty, a nie data nadania).
4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2021r. o godz. 14.00 w Kancelarii syndyka w Warszawie ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa (aukcja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość).
5.Szczegółowe informacje i regulamin konkursu ofert dostępne są w Kancelarii syndyka w Warszawie ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa (tel. 22 614-52-88)

Cena: 55 703 zł brutto
Dodano: 24 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrołęka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]