Syndyk Sprzeda Nieruchomości ZPK Cichawy Sp. zoo

Opis:

Sędzia-Komisarz w postępowaniu upadłościowym ZPK Cichawy Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: XVIII GUp 173/20) na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Upadłościowe, postanowieniem z dnia 9 września 2021 r. zatwierdził warunki przetargu, na sprzedaż:
I. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23202/34 (obręb Łomża 2), położonej w Łomży przy al. J. Piłsudskiego, dla której Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LM1L/00039651/0;
II. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 189 (obręb 6 Cichawy), położonej w miejscowości Cichawy, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie), dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr PI1C/00058375/2;
III. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 353 (obręb 6 Cichawy) o powierzchni 3,7834 ha, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonej w miejscowości Cichawy, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PI1C/00057354/2,
Syndyk zaprasza zainteresowanych do składania ofert nabycia w/w składników masy upadłości ZPK Cichawy Sp. zoo w upadłości na następujących warunkach:
1. zainteresowani powinni składać oferty do sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu na biuro podawcze tut. Sądu);
2. otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100a, w Sali nr 14:
a. dla nieruchomości z pkt I o godz. 10.00;
b. dla nieruchomości z pkt II o godz. 11.00;
c. dla nieruchomości z pkt III o godz. 12.00;
Ceny wywoławcze ww. składników stanowić będą 90% ww. ich wartości oszacowania, tj:
Ad I) 558.900,00 zł, wadium: 20.000,00 zł, minimalne postąpienie: 1.000,00 zł
Ad II) 61.200,00 zł, wadium: 10.000,00 zł, minimalne postąpienie: 1.000,00 zł
Ad III) 96.300,00 zł, wadium: 15.000,00 zł, minimalne postąpienie:1.000,00 zł
Szczegółowe warunki przetargu i aukcji jaki i operaty szacunkowe dostępne na wniosek zainteresowanych.

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. warunków przetargu i aukcji, operatów szacunkowych) prosimy o kontakt telefoniczny (6********45 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Cena: 558 900 zł brutto
Dodano: 13 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Bemowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]