Syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość Józefin gmina Halinów

Opis:

Działając jako syndyk masy upadłości na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza sprzedam z „wolnej ręki ”prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 72, z obrębu 0011 Józefin, gmina Halinów, powiat miński, dla której prowadzona jest KW nr SI1M/00089733/9 (Przedmiot Przetargu).Operat szacunkowy jest udostępniany mailowo po kontakcie z Biurem Syndyka adres: iwona.trzeciak@imt-kancelaria.pl oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 1043/20 w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu wynosi 206 896,00 zł brutto (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł, 00/100 ). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. wyłącznie przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Pełczyńskiego 16/15 01-471 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty a nie data nadania. Oferta, która wpłynęła po terminie lub na inny adres nie będzie rozpatrywana. 1. b firmę żadnych zastrzeżeń. mowy sprzedażyzone i złożone w sądzie sprawozdanie z czynności za maj 2014 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 29 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w kancelarii notarialnej „Kancelaria Notarialna Anna Sota Ewa Rokos s.c 01-355 Warszawa, ulica Powstańców Śląskich 123 lok 67”.

Cena: 206 896 zł brutto
Dodano: 16 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Bemowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]