Syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość w m. Długa Szlachecka

Opis:

Syndyk masy upadłości Moniki Henszel ogłasza sprzedaż z wolnej ręki niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ew. 96, 484, 485, 630 i 689 z obrębu 0007- Długa Szlachecka o łącznym obszarze 0,56 ha (SI1M/00079034/6) za cenę nie niższą niż 181 978,00 zł.
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51*********35 Warszawa do dnia 21 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu).
Regulamin sprzedaży, obejmujący m.in. wymogi formalne oferty, w tym konieczność wpłaty wadium oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: l.blaszczuk@blaszczuk.pl.

Cena: 181 978 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Długa Szlachecka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]