Syndyk sprzeda nowe AGD i armaturę

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Grażyny Łucji Dużyńskiej i Łukasza Dużyńskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 170 ruchomości (urządzenia AGD, armatura) – lodówki, kuchenki mikrofalowe, baterie, płyty indukcyjne, okapy, zlewozmywaki itp.

Prawie wszystkie rzeczy są nowe, w fabrycznych opakowaniach.

Łączna cena minimalna sprzedaży wynosi 30 685,00 zł (trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych)

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 23 grudnia 2021 r. (włącznie).

Szczegółowe informacje co do zbywanych ruchomości, w tym wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego możliwe do uzyskania po uprzednim złożeniu zapytania na adres mailowy: j.sajnog@blaszczuk.pl lub pod numerem telefonu (22) 299 22 54.

Oferta zakupu powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,
b) oferowaną cenę nabycia,
c) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.

Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grażyny Łucji Dużyńskiej i Łukasza Dużyńskiego. Wszystkie koszty zawarcia umowy oraz odbioru rzeczy ponosi kupujący.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Cena: 30 685 zł netto
Dodano: 17 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Mokotów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]