Syndyk sprzeda nowoczesną halę w Rusko

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (hali w m. Rusko) wchodzącego w skład masy upadłości Simply Office Sp. z o.o w upadłości (22.10.2021)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Simply Office Sp. z o.o w upadłości (VI GUp 63/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami hal produkcyjno-magazynowymi, położona w miejscowości Rusko nr 19A. Działka nr 236/5 o pow. 9237 m2, budynki o pow. łącznej 1908 m2 (SW1S/00036569/3). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 3.200.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 3.200.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI Simply Office Sp. z o.o – PRZETARG RUSKO” należy składać do dnia 15.11.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1910 1048 2402 0375 5424 0001 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI Simply Office Sp. z o.o – PRZETARG RUSKO „.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.syndykowie.pllub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

Cena: 3 200 000 zł netto
Dodano: 26 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rusko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]