Syndyk sprzeda Odbiornik geodezyjny GNSS Stonex S9

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda Odbiornik geodezyjny GNSS Stonex S9 za cenę nie niższą niż 3.000,00 zł

Uwagi – Urządzenie z 2010 roku, uszkodzone na skutek rozszczelnienia pokrywy i zalania, konieczność wymiany zintegrowanego modemu, brak oprogramowania. Platforma SurvCE.

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż podana w ogłoszeniu za pośrednictwem Poczty Polskiej – list polecony na adres Biura Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin lub za pośrednictwem wiadomości e-mail dziedzic.prawnik małpa wp.pl do dnia 06.12.2021 r. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać ” oferta Odbiornik geodezyjny GNSS Stonex S9, sygn. akt XII GUp 333/21″. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. w biurze syndyka.

Odbiornik geodezyjny GNSS Stonex S9 można obejrzeć w miejscowości Szczecin po wcześniejszym umówieniu terminu.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów decydujące kryterium ma najwyższa zaoferowana cena.

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niżej niż 3.000,00 zł.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane.
Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka lub gotówką w biurze syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Odbiór osobisty kupionej ruchomości.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie pod nr 60*******18 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Cena: 3 000 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]