Syndyk sprzeda okazałą rezydencję w Dzierżoniowie

Opis:

wyciąg  z warunków sprzedaży.

Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega:

1)     Prawo własności działki gruntu numer 164/3, obręb ewidencyjny 0002, Nowe Miasto, o łącznej powierzchni 756,0 m2, położonej w Dzierżoniowie, ul. Korczaka 7, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00012221/4, o wartości oszacowania 60.000,00 zł;

2)     Prawo własności działki gruntu numer 164/4, obręb ewidencyjny Nowe Miasto, o łącznej powierzchni 672,0 m2, położonej w Dzierżoniowie, ul. Korczaka, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00014375/2, o wartości oszacowania 55.000,00 zł;

3)     Prawo własności działek gruntu numer 165/1 i 437, o łącznej powierzchni 2.058,0 m2, położonej w Dzierżoniowie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00015696/5, o wartości oszacowania 257.000,00 zł;

4)     Prawo własności działki gruntu numer 165/3, obręb ewidencyjny Nowe Miasto, o łącznej powierzchni 1.000,0 m2, położonej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00019839/8, o wartości oszacowania 129.000,00 zł;

5)     Prawo wieczystego użytkowania działek gruntu numer 164/9 i 164/7, obręb ewidencyjny Nowe Miasto, o łącznej powierzchni 244,0 m2, położonych w Dzierżoniowie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/000026453/0, o wartości oszacowania 22.000,00 zł;

6)     Prawo własności budynku mieszkalnego w zabudowie półzwartej o powierzchni użytkowej 357,79 m2, powierzchni przynależnej 80,43 m2, o wartości oszacowania 766.300,00

7)     Prawo własności budynku użytkowego w stanie surowym zamkniętym, w zabudowie półzwartej o powierzchni użytkowej 305,77 m2, powierzchni przynależnej 61,80 m2, o wartości oszacowania 233.700,00

— obydwa budynki są posadowione na działkach gruntu numer: 164/3 AM-4  (KW SW1D/00012221/4), 164/4 AM-4 (KW SW1D/00014375/2), 164/7 AM-4 (KW SW1D/00026453/0), 164/9 AM-4 (KW SW1D/00026453/0), 165/1 AM-4 (KW SW1D/00015696/5);

8)     Prawo własności budynku – wiaty ogrodowej z grillem w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 133,4 m2, posadowionego na działce gruntu numer 165/3 AM-4 (KW SW1D/00019839/8), o wartości oszacowania 55.000,00 zł;

9)     Prawo własności wyposażenia, o wartości oszacowania 2.561,00 zł.:

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17.

2). Określenie ceny minimalnej: 1.264.448,80 zł.

3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług.

4). Termin wpłaty wadium w kwocie 127.000,00 zł: 08 czerwca 2021 r., termin złożenia oferty: 08 czerwca 2021 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość ul. Korczaka Dzierżoniów – nie otwierać” winny do dnia 08 czerwca 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 r., godz. 12:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 10 czerwca 2021 r., godz. 12:30 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14 .

Pełne warunki sprzedaży po zapytaniu na adres kancelaria@syndycy.eu bądź telefonicznie – 662 373 882 bądź 695 663 414

Powierzchnia działki:
4 730 m²
Powierzchnia:
664 m²
Rynek:
wtórny
Liczba pokoi:
więcej niż 10
Rodzaj zabudowy:
wolnostojący
Liczba pięter:
2 piętra
Materiał budynku:
cegła
Rok budowy:
1997
Poddasze:
użytkowe
Dach:
skośny
Pokrycie dachu:
dachówka
Stan wykończenia:
do remontu
Okna:
plastikowe
Położenie:
miasto
Cena: 1 264 449 zł brutto
Dodano: 19 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dzierżoniów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]