SYNDYK SPRZEDA OSIEM SZTUK BRONI PALNEJ

Opis:

Syndyk masy upadłości Michała Materne zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż wartość oszacowania, ruchomości w postaci:
1. Karabinek Barett REC7 Gen II SBR, w kalibrze 5,56×45 mm / .223 Rem, rok prod. 2017, – wartość oszacowania 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)
2. Karabinek Remington 26550 mod. 597, w kalibrze .22 cala (5,6 mm), rok prod. 2017, – wartość oszacowania 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 złotych)
3. Pistolet PWS PCC 9, w kalibrze 9 x 19 mm, rok prod. brak danych – wartość oszacowania 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych)
4. Karabinek Ruger 10/22 Competition RUG31120 w kalibrze 22LR (.22 cala) – wartość oszacowania 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset 00/100 złotych)
5. Pistolet CZ SP-01, w kalibrze 9 x 19 mm, rok prod. 2016 – wartość oszacowania 1.800,00 zł (słownie tysiąc osiemset 00/100 złotych)
6. Karabin Ruger Predator w kalibrze .223 Rem, rok prod. brak danych – wartość oszacowania 1.800,00 zł (słownie tysiąc osiemset 00/100 złotych)
7. Strzelba Mossberg 930 JM mod. 85133, w kalibrze 12/76 – wartość oszacowania 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset 00/100 złotych)
8. Pistolet Hammerli X-esse Long, w kalibrze 22LR (5,6 mm / .22 cala) – wartość cena oszacowania 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100 złotych)
Oferty mogą być składane na jedną lub więcej sztuk broni
i zaprasza do składania ofert – cena wywoławcza = wartość oszacowania
przy zachowaniu warunków o których mowa w Regulaminie konkursu dostępnym pod adresem https://ogloszenia.syndyk-upadlosci.pl/ruchomosci/
Oferta winna zostać złożona pisemnie wyłącznie w języku polskim, osobiście bądź przesyłką pocztową- listem poleconym, w zaklejonej kopercie z napisem: „ Oferta sygn. akt XIV GUp 386/20-Michał Materne” w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 10.00, na adres syndyka: syndyk masy upadłości Joanna Zdzieszyńska 90-248 Łódź ul.P.O.W 29/4.(decyduje data doręczenia)

Cena: 19 600 zł brutto
Dodano: 30 listopada 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]