Syndyk sprzeda ośrodek wczasowy n/Jez. Ostrowskim

Opis:

Syndyk masy upadłości

Doroty Gołaś w upadłości

sygn. akt XIX GUp 337/20

sprzeda

w trybie z wolnej ręki

 

PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
położonej w miejscowości Przyjezierze,
oznaczonej jako działka nr 334,
dla której prowadzona jest księga wieczysta BY1M/00021459/3

 

  • Opis przedmiotu sprzedaży: Działka zabudowana zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym składającym się z czterech pawilonów mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 802,72 m2 (36 pokoi), kompleksu zabudowy wielofunkcyjnej (mieszkalno–gastronomicznej 723 m2 i administracyjno–magazynowej 153 m2), budynku gospodarczego, budynku rozprężalni gazów oraz murowanego śmietnika, usytuowana w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Ostrowskiego. Działka o pow. 10710 m2 podlega prawu własności. Działka posiada sieć wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz dostęp do drogi publicznej. Zgodnie ze Studium uwarunkowań z 2016 r. znajduje się w strefie wypoczynku (obszar rekreacji) i gospodarki leśnej o symbolu C.R3. Działka znajduje się w odległości ok. 100 km od Poznania, 50 od Gniezna i 40 km od Konina.
  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza: 799.000,00 zł brutto
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 28 czerwca 2021 r. włącznie wadium w kwocie 80.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  • Termin otwarcia ofert: W dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (Operat szacunkowy) oraz szczegółowy regulamin sprzedaży wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, w godz. 10:00 – 14:00, lub pocztą elektroniczną zgłaszając zainteresowanie przez wiadomość na niniejszym portalu (prosimy o podawanie swojego zwrotnego adresu e-mail) lub kontaktując się telefonicznie z Pełnomocnikiem Syndyka Tomaszem Łukasiewiczem tel. 693 103 727.
  • Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać we własnym zakresie.
Cena: 799 000 zł brutto
Dodano: 4 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przyjezierze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]