Syndyk sprzeda pakiet należności

Opis:

Kto sprzedaje.
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości, Stanisława Barana osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 26.11.2019r. w sprawie XIVGU 266/19

Cel ogłoszenia.
Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta, którego Syndyk przedstawi Sędziemu-Komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż (art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe).

Przedmiot sprzedaży.
Pakiet wierzytelności w skład którego wchodzą należności wobec:
 Waldemara G(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 26.06.2007r. w sprawie o sygn. akt V GNc 306/07 (należność główna – 17.333,14zł, koszty procesu – 2.634,00zł) – za cenę nie niższą niż 576,52 zł
 Ireny Ś(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 16.07.2007r. w sprawie o sygn. akt V GNc 308/07 (należność główna – 52.031,27zł, koszty procesu – 4.268,00zł) – za cenę nie niższą niż 1.625,55 zł
 Grzegorza C(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 28.10.2009r. w sprawie o sygn. akt V GNc 618/09 (należność główna – 1.001,56zł) – za cenę nie niższą niż 28,92 zł
 Krzysztofa J(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 26.03.2010r. w sprawie o sygn. akt V GNc 200/10 (należność główna – 5.767,82zł) – za cenę nie niższą niż 166,54 zł
 Krzysztofa J(…) – zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach z dnia 07.05.2010r. w sprawie o sygn. akt V GC 64/10 (należność główna – 88.758,33zł, koszty procesu – 4.438,00zł) – za cenę nie niższą niż 219,32 zł
 Łukasza M(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 18.06.2010r. w sprawie o sygn. akt V GNc 448/10 (należność główna – 3.788,95zł) – za cenę nie niższą niż 109,40 zł
 Roberta S(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 24.08.2010r. w sprawie o sygn. akt V GNc 573/10 (należność główna 12.784,48zł, koszty procesu – 160,00zł) – za cenę nie niższą niż 373,75 zł

Forma składania ofert
Oferty w formie pisemnej winny być składane na adres biura syndyka tj. Biuro Syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik. W ofercie należy podać dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, PESEL lub nr KRS, NIP lub inne dane identyfikacyjne). Do oferty proszę dołączyć nr telefonu.

Termin składania ofert
Syndyk ustalił termin składania ofert na dzień 12.02.2021r.

Termin rozpoznania ofert
Otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 16.02.2021r. na godz. 12:00 w biurze syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik

Cena: 3 100 zł netto
Dodano: 8 października 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]