Syndyk sprzeda pakiet należności

Opis:

Syndyk Stanisława Barana sprzeda w drodze konkursu ofert pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę łączną nie mniejszą niż 10.736,49 zł.
Ofertę należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka. W ofercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta (wraz aktualnymi wypisami z KRS lub CEIDG) wraz z numerem NIP, oferowana cena zakupu oraz dane kontaktowe (w tym numer telefonu).
Syndyk ustalił termin składania ofert na dzień 30.10.2020r. Publiczne otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 03.11.2020r. na godz. 14:00.
Istnieje możliwość złożenia ofert na pojedyncze wierzytelności z pakietu. W takim wypadku należy wskazać, których wierzytelności dotyczy oferowana cena.
W skład pakietu wchodzą należności wobec:
– Waldemara G(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 26.06.2007r. w sprawie o sygn. akt V GNc 306/07 (należność główna – 17.333,14zł, koszty procesu – 2.634,00zł) – za cenę nie niższą niż 1.996,71 zł
– Ireny Ś(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 16.07.2007r. w sprawie o sygn. akt V GNc 308/07 (należność główna – 52.031,27zł, koszty procesu – 4.268,00zł) – za cenę nie niższą niż 5.629,92 zł
– Grzegorza C(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 28.10.2009r. w sprawie o sygn. akt V GNc 618/09 (należność główna – 1.001,56zł) – za cenę nie niższą niż 100,15 zł
– Krzysztofa J(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 26.03.2010r. w sprawie o sygn. akt V GNc 200/10 (należność główna – 5.767,82zł) – za cenę nie niższą niż 576,78 zł
– Krzysztofa J(…) – zgodnie z wyrokiem wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach z dnia 07.05.2010r. w sprawie o sygn. akt V GC 64/10 (należność główna – 88.758,33zł, koszty procesu – 4.438,00zł) – za cenę nie niższą niż 759,60 zł
– Łukasza M(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 18.06.2010r. w sprawie o sygn. akt V GNc 448/10 (należność główna – 3.788,95zł) – za cenę nie niższą niż 378,89 zł
– Roberta S(…) – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w postępowaniu upominawczym z dnia 24.08.2010r. w sprawie o sygn. akt V GNc 573/10 (należność główna 12.784,48zł, koszty procesu – 160,00zł) – za cenę nie niższą niż 1.294,44 zł.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 603327052 lub pod adresem e-mail dobien@nadzorcy.pl

Cena: 10 737 zł netto
Dodano: 8 października 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]