Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Espart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Poznaniu ogłasza o sprzedaży pakietu wierzytelności przysługujących upadłej spółce o łącznej wartości nominalnej 90.305,30 zł za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości ale nie niższą niż 63.213,71 zł. Wierzytelności przysługują upadłej z tytułu zapłaty za wykonaną usługę oraz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Syndyk zaprasza do składania ofert na pakiet wierzytelności w formie mailowej: sekretariat@restrukturyzacje-wlkp.pl lub pisemnej na adres: Biuro Syndyka, ul. Św. Marcin 73/7 61-808 Poznań.

Oferta powinna zawierać imię nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedzibę oraz oferowaną kwotę nie niższą niż kwota 63.213,71 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

W przypadku pytań syndyk zaprasza do kontaktu pod nr tel. 61 279 41 52 lub pod adresem e-mail: sekretariat@restrukturyzacje-wlkp.pl .

Cena: 63 214 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]