Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności – przetarg

Opis:

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Syndyk masy upadłości spółki MACROBAU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kluczborku

Ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu wierzytelności przysługujących od 13 podmiotów o łącznej wartości nominalnej 9 066 950,33 zł

Cena wywoławcza za cały pakiet wynosi 121 388,69 zł

Oferty można składać jedynie na wszystkie wierzytelności łącznie. Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu, najpóźniej do dnia 9 lutego 2021 r. do godziny 14:00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu).

Regulamin jest dostępny drogą elektroniczną pod adresem: syndyk-przetarg@wp.pl lub w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel.: 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46 lub 501 667 006.

Cena: 121 389 zł netto
Dodano: 26 stycznia 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]