Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności – przetarg

Opis:

Syndyk masy upadłości WĄS-BUD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie

Ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu wierzytelności przysługujących od 4 podmiotów o łącznej wartości nominalnej 743 063,30 zł.

Cena wywoławcza za cały pakiet wynosi 19 846,00 zł.

Oferty można składać jedynie na wszystkie wierzytelności łącznie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu, najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu).

Regulamin jest dostępny drogą elektroniczną pod adresem: syndyk-przetarg@wp.pl lub w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel.: 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46 lub 501 667 006.

Cena: 19 846 zł brutto
Dodano: 15 lipca 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]