Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności – przetarg

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ISD HUTA CZĘSTOCHOWA sp. z o.o. w upadłości w Częstochowie

(sygn. akt VIII GUp 137/19)

obwieszcza przetarg na

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Przedmiotem przetargu jest pakiet wierzytelności przysługujący upadłemu od Sunningwell International Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 13 618 968,99 zł.

Cena wywoławcza wynosi 1 574 688,87 zł, co stanowi 60 % wartości oszacowania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu wraz z wpłatą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej,
do dnia 22 marca 2022 r. do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka,
ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data wpływu do biura syndyka).

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu niniejszego przetargu, trybu składania ofert oraz treść Regulaminu Przetargu można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl
lub pod nr tel. 501 667 006, 32 733-37-46 lub 32 750-62-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Cena: 1 574 689 zł netto
Dodano: 9 listopada 2021
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]