Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Słowianka” w upadłości z siedzibą w Szczecinku

sprzeda z wolnej ręki: Pakiet wierzytelności o wartości szacunkowej 92.965,40 zł przysługujących upadłemu za cenę nie mniejszą jak 41.833,22 zł.

Oferty można składać pisemnie na adres: Syndyk Masy Upadłości, ul. Bartoszewskiego 6 pokój 25, 78-400 Szczecinek do dnia 02.03.2023r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 02.03.2023r. o godz. 12.00

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyn. Regulamin sprzedaży dostępny u Syndyka.

Cena: 41 834 zł brutto
Dodano: 19 maja 2020
Województwo:
Lokalizacja: Szczecinek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]