Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów

„Słowianka” w upadłości z siedzibą w Szczecinku

sprzeda z wolnej ręki: Pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 1.031.503,08 zł przysługujących upadłemu za cenę nie mniejszą jak 61.199,12 zł.

Oferty można składać pisemnie na adres: Syndyk Masy Upadłości, ul. Ogrodowa 3/4, 78-400 Szczecinek lub mailowo na adres: zsza864@poczta.onet.pl do dnia 29.05.2020r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.05.2020r. o godz. 10.00

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyn. Regulamin sprzedaży dostępny u Syndyka.

Cena: 61 199 zł brutto
Dodano: 19 maja 2020
Województwo:
Lokalizacja: Szczecinek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]