Syndyk sprzeda parking podziemny w Ostródzie

Opis:

Syndyk sprzeda prawa własności do lokalu niemieszkalnego – parkingu podziemnego wielostanowiskowego nr 31 położonego w kompleksie centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9B/31 o powierzchni użytkowej 5505,56 m2, położony na kondygnacji -1 – podziemia i składający się z hali garażowej na 165 miejsc parkingowych oraz pomieszczeń pomocniczych takich jak: pomieszczenia komunikacyjne (klatki schodowe), pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze oraz windy.

Przedmiotowy budynek centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ usytuowany jest na działkach nr 121/10 i 401/1 o łącznej powierzchni 7870 m2z obrębu 08 Miasta Ostróda, a będącej współwłasnością poszczególnych właścicieli lokali użytkowych.

Działki nr 121/10 i 401/1 – o łącznej powierzchni 7870 m2- stanowiące całość gospodarczą do obsługi budynku centrum handlowego GALERII CENTRUM i znajdują się w centrum miasta. Położenie nieruchomości określa się jako bardzo korzystne (centralne) o dobrej dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.

Działki posiadają kształt regularny zbliżony do trapezu.

Na działce usytuowany jest budynek nr 9B – centrum handlowe GALERAI MAZURSKA – połączony z budynkiem GALERII CENTRUM.

Wjazd do parkingu podziemnego obsługującego budynek centrum handlowego – odbywa się bezpośrednio z ul. Jana Pawła II.

Działki nieogrodzone, zagospodarowana na potrzeby obsługi budynku centrum handlowego. Nieruchomość wyposażona jest w następujące przyłącza: energię elektryczną, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową oraz centralne ogrzewanie z MPEC, sieci teleinformatyczne.

 

Ilość kondygnacji: 2

Ilość poziomów podziemnych: 1

Ilość miejsc parkingowych: 165

Na parterze znajdują się powierzchnie handlowo-usługowe i wystawiennicze,

pow. użytkowa lokali – na parterze 3056 m2pow. użytkowa parteru – 4 493 m2.

Wartość prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 31 – parkingu podziemnego wynosi 60% ceny oszacowania tj.: 1 065 360,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych netto).

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Aktualności/Regulaminy Sprzedaży oraz pod nr telefonu: 604 439 299 w godz. od 9.00 do 14.00.

Cena: 1 065 360 zł brutto
Dodano: 26 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]