Syndyk sprzeda – pawilon handlowy w Dzielnicy Białołęka

Opis:

W postępowaniu upadłościowym, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1419/19, syndyk masy upadłości sprzedaje prawo do wyłącznego korzystania z lokalu niemieszkalnego nr C3 o powierzchni użytkowej 23,50 m2, położonego przy ul. Skarbka z Gór 116 w Warszawie, na czas trwania umowy dzierżawy z właścicielem gruntu, tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 0/100).
2. Wymagane wadium w wysokości 2 200,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy o numerze: 31 1140 2004 0000 3702 7542 7470 z dopiskiem „konkurs ofert C3 – sygn. akt XVIII GUp 1419/19”.
3. Pisemne oferty należy składać do dnia 12 maja 2021 r. na adres kancelarii syndyka:
Kancelaria Syndyka Janusza Woźnickiego
Al. Jerozolimskie 101/4, 02-011 Warszawa.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem Microsoft Teams, dnia 14 maja 2021 r. o godzinie 11:00.
5. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy zostaną udostępnione zainteresowanym mailowo.

Cena: 21 999 zł brutto
Dodano: 10 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]