Syndyk sprzeda Pawilon handlowy w Toruniu przy Konstytucji

Opis:

dres ogłoszenia: www. kancelaria-nasiadko.pl

Syndyk masy upadłości w związku z planowaną sprzedażą z wolnej ręki

za cenę nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu, zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert: w trakcie ukazywania się ogłoszenia, każdego dnia do godz. 14:00.
(decyduje data i godz. wpływu do biura syndyka).

OTWARCIE ofert: następuje dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartki od godz. 14:15

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 31 1750 0012 0000 0000 3419 7865
(tytułem. „wadium za pawilon Kasprzak”)
Wadium uważa się za zapłacone jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego do godz. 14:00

UWAGA!!!
Ze względu na zaistniałą sytuację w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne
WPROWADZAMY MOŻLIWOŚĆ WYBORU FORMY SKŁADANIA OFERT;
1/ PISEMNIE,
2/ poprzez E-MAIL Z HASŁEM

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem ” nie otwierać oferta ″ ,za pośrednictwem poczty (list polecony) lub kuriera na adres:
Biuro Syndyka
Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń

Na e-mail należy składać zeskanowane oferty
( pliki w formacie PDF spakowane i zabezpieczone hasłem)
hasło do pliku należy podać w dniu otwarcia ofert sms-em pod nr tel. 602 110 867 o godz 14:00-14:15

adres e-mail podany jest na stronie http://www. kancelaria-nasiadko.pl/#/syndyk

Wyboru oferty dokonuje syndyk.

Otwarcie ofert będzie następowało bez udziału osobistego oferentów, a informacje o rozstrzygnięciach SYNDYK przekaże telefonicznie podmiotom, które oferty złożyły lub zwrotnie na e-mail.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert
oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Cena: 1 500 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]