Syndyk sprzeda Płocku

Opis:

Syndyk masy upadłości Iwony Maciąg – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 206/20) zaprasza do składania ofert dla własności lokalu mieszkalnego, położonego w Płocku przy ul. Krótkiej.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o pow. 22,65 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o powierzchni 2,66 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku składa się z pokoju, balkonu, kuchni, przedpokoju i łazienki.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Numer KW dostępny jest w biurze syndyka.

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 99.320,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w wysokości 9.932,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) na rachunek bankowy masy upadłości.

Oferty sporządzone zgodnie z warunkami konkursu należy składać osobiście w biurze syndyka, w Płocku, przy ul. Obejście 22B lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty), najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2021 r. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.

Warunki konkursu, opis i oszacowanie przedmiotu konkursu są dostępne w biurze syndyka w Płocku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. 502-054-284 Możliwe jest uzyskanie w/w dokumentów w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie telefonicznym lub przez e-mail kancelaria.robertkaminski@gmail.com

ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI KONKURSU JEST OBOWIĄZKOWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NIEGO.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Płocku, ul. Obejście 22B, w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 12:30.

Cena: 99 320 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Płock
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]