Syndyk sprzeda prawa do ruchomości i marki firmy

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki prawa do przedsiębiorstwa upadłego Blue System BS sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości w skład którego wchodzą:
przysługujące upadłemu prawa do ruchomości oraz marki firmy za cenę nie niższą niż 810.300,00 zł netto z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy;
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Oferty należy składać do dnia 25.08.2021 r. do godz. 14:00 na adres biura syndyka: ul. Niecała 33, 85- 516 Bydgoszcz.
Z opisem przedmiotu sprzedaży, jego stanem prawnym i technicznym oraz warunkami sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka przy ul. Niecałej 33 w Bydgoszczy (po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 66*******81, e- mail: syndyk.biuro@wp.pl).

Cena: 810 300 zł netto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bydgoszcz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]