Syndyk sprzeda prawo do 3/32 cześci spadku (Krekole) Gmina Kiwity

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
sprzeda prawo do 3/32 części spadku stwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 stycznia 2016r. sygn. akt I Ns 189/15 – w skład którego wchodzi nieruchomość rolna, położona w miejscowości Krekole nr 29, gmina Kiwity, powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KW nr OL1L/00000759/5, stanowiąca działkę nr 53/6 o powierzchni 0,3322 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym – za cenę nie niższą niż 10.125,00 zł (wartość wg oszacowania 15.187,50 zł). Nieruchomość jest zasiedlona i obciążona służebnością dożywocia.

Sprzedaż prowadzona jest w trybie konkursu ofert. Oferty cenowe należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 – w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, wskazanie mienia którego dotyczy oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny. O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie uzgodnienia pozostałych warunków umowy, oferent zostanie zawiadomiony pisemnie. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Tel. do syndyka 502 957 530.

Cena: 10 125 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krekole
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]