Syndyk sprzeda prawo do nieruchomości lokalowej.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego

Budoprzem Spółka z o.o. w upadłości

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomości lokalowej nr 02, składającej się z lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 14,60 m2, położonej w Olsztynie przy ul. 1 Maja 6, Księga Wieczysta OL1O/00160282/2, za cenę nie niższą niż 40% wartości jej oszacowania, tj. kwotę 48 000 zł.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 do dnia 30 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA BUDOPRZEM – 1 MAJA 6 LOK. 02”. O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 stycznia 2022 r. o godz. 11.55. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu,

• proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,

• potwierdzenie wpłacenia wadium, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 42 1090 2718 0000 0001 4390 1766,

• wadium wynosi 4 800 złotych.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

• zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,

• zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu 667-101-617.

Kontakt:
Syndyk Radosław Matys
tel: 667-101-617

Cena: 48 000 zł netto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn, 1-go Maja
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]