Syndyk sprzeda prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w Toruniu – przetarg

Opis:

Syndyk masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Toruniu zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość, wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. w upadłości z siedzibą w Toruniu służącej działalności produkcyjnej tj.:
1) prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 191/74, obręb nr 39, o powierzchni 13.393 m2 położoną w Toruniu przy ulicy Pod Dębową Górą 11-19 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków (o łącznej pow. użytkowej 6.680,71 m2) tj.:
a) hali mechaniczno-montażowej P-1 (nr 17) o pow. użytkowej 4.879,00 m2,
b) stolarni (nr 18) o pow. użytkowej 720 m2,
c) biurowo-socjalnego (nr 16) o pow. użytkowej 832 m2
d) i kotłowni zakładowej z zapleczem (nr 43) o pow. użytkowej 249,71 m2
i budowli w postaci m.in. ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych a częściowo z siatki plecionej na podmurówce betonowej, bramy wjazdowej oraz utwardzonej nawierzchni betonowej wokół budynków; dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TO1T/00013167/2 (poz. 11 spisu inwentarza);
2) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną budynkami działkę o numerze ewidencyjnym 270/1, obręb nr 39, o powierzchni 364 m2 położoną w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 126 wykorzystywaną zgodnie z przeznaczeniem jako otwarty plac składowy, wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli w postaci ogrodzenia oraz płyt betonowych; dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TO1T/00041748/4 (poz. 12 spisu inwentarza);
3) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną i nieogrodzoną działkę o numerze ewidencyjnym 191/45, obręb nr 39, o powierzchni 16 m2 położoną w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 126/Pod Dębową Górą 12, wykorzystywaną zgodnie z przeznaczeniem jako droga dojazdowa; dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga
wieczysta nr TO1T/00061697/7 (poz. 13 spisu inwentarza).
Prawa wyszczególnione powyżej podlegają sprzedaży tylko łącznie.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu 8.215.400,00 zł netto, na którą składa się:
1. główna działka nr 191/74:
1) cena prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 13.392 m kw. w
kwocie 2.413.000 zł,
2) cena prawa własności budynków o łącznej pow. użytkowej 6.680,71 m2  i
budowli  (ogrodzenie, utwardzenie) w kwocie 5.759.000 zł;
2. działka nr 270/1
cena prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 364 m kw. wraz z
własnością budowli (ogrodzenie oraz płyty betonowe)  w kwocie 41.900 zł;
3. działka nr 191/45
cena prawa wieczystego użytkowania niezabudowanego gruntu o pow. 16 m
kw. w kwocie 1.500 zł.
Przetarg nie obejmuje działek nr 191/73 i 191/39 zabudowanych budynkami
energetycznymi; działki te wraz z innymi składnikami infrastruktury
energetycznej podlegają odrębnej sprzedaży w ramach zorganizowanej
części przedsiębiorstwa upadłego służącej działalności energetycznej.

Cena netto jest powiększona o podatek VAT wg obowiązującej stawki (aktualnie 23 %).
W sprawach dotyczących szczegółowych warunków przetargu prosimy o kontakt mailowy lub telefonicny z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego – pełnomocnikiem syndyka (biuro@kancelaria-maciejsokolnicki.pl, tel. 880 147 618). Szczegółowy opis oraz wycena przedmiotu sprzedaży są udostępnione do wglądu po uprzednim uzgodnieniu w biurze pełnomocnika Syndyka – w Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń w godz. 10.00 – 17.00.

Cena: 8 215 400 zł netto
Dodano: 8 stycznia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]