Sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości trzech działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków

Opis:

Syndyk masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Toruniu zaprasza do udziału w sprzedaży w trybie z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości trzech działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, znajdujących się w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 11-19/Grudziądzkiej 126 i Pod Dębową Górą 12.

Termin składania pisemnych ofert w Biurze Syndyka (ul. Pod Arkadami 6, Golub-Dobrzyń) i termin wpłaty wadiów (10 % ceny wywoławczej przedmiotu oferty) upływa w dn. 25.05.2021 r.

Termin otwarcia i rozpoznania ofert oraz aukcji (obowiązkowej  w przypadku przynajmniej dwóch skutecznych ofert) wyznaczono na dzień 27.05.2021 r.

Dopuszczalne jest nabycie łącznie wszystkich trzech działek (za cenę wywoławczą 6.572.320,00 zł tj. cenę oszacowania w kwocie 8.215.400 zł pomniejszoną o 20 %) albo tylko niektórych działek.

1. Ceną wywoławczą głównej działki (nr 191/74)  jest obecnie kwota 6.537.600 zł netto (tj. cena oszacowania w kwocie 8.172.000 zł pomniejszona o 20%), na którą składa się:
1) cena prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 13.392 m kw. w kwocie 1.930.400 zł (tj. cena oszacowania w kwocie 2.413.000 zł pomniejszona o 20 %),
2) cena prawa własności budynków o łącznej pow. użytkowej 6.680,71 m2  i budowli  (ogrodzenie, utwardzenie) w kwocie 4.607.200 zł (tj. cena oszacowania w kwocie 5.759.000 zł pomniejszona o 20 %);

2. Ceną wywoławczą działki nr 270/1  jest obecnie kwota 33.520 zł netto tj. cena oszacowania w kwocie 41.900 zł pomniejszona o 20%.Jest to cena prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 364 m kw. wraz z własnością budowli (ogrodzenie i płyty betonowe).

3. Ceną wywoławczą działki nr 191/45 jest obecnie kwota 1.200 zł netto, tj. cena oszacowania w kwocie  1.500 zł pomniejszona o 20%).
Jest to cena prawa wieczystego użytkowania niezabudowanego gruntu o pow. 16 m kw.

Konkurs ofert nie obejmuje działek nr 191/73 i 191/39 zabudowanych budynkami energetycznymi; działki te wraz z innymi składnikami infrastruktury energetycznej podlegają odrębnej sprzedaży w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego służącej działalności energetycznej.

Cena netto jest powiększona o podatek VAT wg obowiązującej stawki (aktualnie 23 %).
W sprawach dotyczących szczegółowych warunków przetargu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego – pełnomocnikiem syndyka (biuro@kancelaria-maciejsokolnicki.pl, tel. 880 147 618).
Szczegółowy opis oraz wycena przedmiotu sprzedaży są udostępnione do wglądu po uprzednim uzgodnieniu w biurze pełnomocnika Syndyka – w Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sokolnickiego, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń w godz. 10.00 – 17.00. Zapraszamy również do oględzin nieruchomości po uprzednim umówieniu się.

Cena: 6 572 320 zł netto
Dodano: 8 stycznia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]