Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo energetyczne SPOMASZ

Opis:

Syndyk masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. zaprasza do udziału w kolejnym konkursie ofert na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego służącej działalności w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Upadły jest operatorem znajdującego się w Toruniu systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Do sieci przyłączonych jest obecnie prócz upadłego 15 odbiorców końcowych, z którymi upadły ma zawarte umowy kompleksowe o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej za 2021 wyniosła 1740,707 MWh.

Cena minimalna wynosi obecnie 500.000,00 zł netto, co odpowiada 44,8 % ceny oszacowania (1.117.000,00 zł).

Oferty pisemne należy składać do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 16.00 w Biurze Syndyka: Kancelaria Prawna Restrukturyzacje i Upadłości Anna Grudzień – Kurpiewska, Aleja J.Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. W powyższym terminie należy wpłacić na rachunek upadłego nr 13 2030 0045 1110 0000 0287 3690 wadium wynoszące 50.000,00 zł.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka oraz ewentualna aukcja (w przypadku przynajmniej dwóch skutecznych ofert) nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 lutego 2022 r. do godz. 13.00 w Biurze Syndyka.

Regulamin konkursu i szczegółowe materiały dot. przedmiotu sprzedaży zostaną przesłane osobom zainteresowanym (tel. 880 147 618).

W sprawach technicznych proszę się kontaktować ze specjalistą do spraw energetycznych nr tel. 785 575 006, zaś w pozostałych sprawach z pełnomocnikiem syndyka pod n-rem tel. 880 147 618.

Cena: 500 000 zł netto
Dodano: 19 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]