Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo Grójeckie Centrum Logistyczne

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dawniej Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. sp. k.), w skład którego wchodzą: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Słomczynie, w woj. mazowieckim, pow. grójeckim, o łącznej pow. 7,00HA (KW nr RA1G/8625 5/2) wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, ruchomości, dokumentacja techniczno-budowlana i dokumentacja księgowa związana z procesem inwestycyjnym prowadzonym na ww. nieruchomości oraz prawa i obowiązki wynikające z umów najmu części nieruchomości, budynków i budowli opisanych powyżej, wraz z wyposażeniem, obowiązujących w dacie zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 15.540.991,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2021 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.555.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie o nr: 35 1750 000 9 0000 00 00 4093 036 1, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XIX GUp 766/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23 kwietnia 2021 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.
Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-15.00 oraz w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o ich udostępnienie na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Oszacowanie dostępne również w aktach sprawy o sygn. akt: XIX GUp 766/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Warunki przetargu oraz wyciąg z oszacowania wartości przedsiębiorstwa dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce: Lista aktualnych przetargów/Nieruchomości. Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu i warunków sprzedaży oraz terminu oglądu nieruchomości należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan

Cena: 15 540 991 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Słomczyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]