Syndyk sprzeda przestronny dom w Bydgoszczy

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki:
1. ½ udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 75, położonej w Bydgoszczy przy ul. Przewoźników 28, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00048400/9, o łącznej powierzchni 398 m2, wraz z posadowionym na niej budynkiem o charakterze mieszkalnym o powierzchni użytkowej 264,61 m2,
2. ½ udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/23, położonej w Bydgoszczy przy ul. Przewoźników 28, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/000104274/7 o powierzchni 174 m2.
Działka nr 6/23 stanowi uzupełnienie działki nr 75 (jest użytkowana jako przydomowy ogród) oraz nie posiada dedykowanego uzbrojenia sieciowego. Z uwagi na powyższe działki nr 75 i 6/23 stanowią funkcjonalna całość i udziały nie będą sprzedawane oddzielnie.
Cena wywoławcza wynosi 308 800,00 zł
Termin składania ofert: 10.12.2021 r.
Możliwość zakupu całej nieruchomości, pozostały udział wynoszący 1/2 jest objęty egzekucją –postępowanie prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski.
Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy są dostępne na .
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 56 664 09 40 lub e-mailowo .

Kontakt:
Biuro syndyka
tel: 56 664 09 40

Cena: 308 800 zł brutto
Dodano: 2 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bydgoszcz, Osowa Góra
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]