Syndyk sprzeda przetrząsaczo-zgrabiarkę

Opis:
Syndyk masy upadłości prowadzi postępowanie konkursowe na sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych, w tym przetrząsaczo-zgrabiarkę.

Regulamin oraz dokładny opis ruchomości dostępne są w biurze syndyka oraz na jego stronie internetowej. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie.

Zapoznanie się z przedmiotem postępowania możliwe jest po wcześniejszym
uzgodnieniu z syndykiem.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dowodem wpłaty wadium (5% ceny, zaokrąglone do pełnych złotych w górę), należy składać w terminie do 09 grudnia 2021 roku, do godz. 12.00, w biurze syndyka Szymona Stasińskiego przy ul. Spółdzielczej 8 lok. 217 w Białymstoku.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

ID: 720102366

Cena: 750 zł netto
Dodano: 29 listopada 2021
Województwo:
Lokalizacja: Byszewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]