Syndyk sprzeda Radom, ul. Sobieskiego 16

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod sygnaturą akt V GUp 142/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki:

udział w wysokości ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 54 o powierzchni użytkowej 47,82 m2położonym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na I piętrze (II kondygnacja) zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Jana III Sobieskiego 16, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta, budynek znajduje się na działkach nr 353 i 350/114 – Księga Wieczysta KW nr RA1R/00124061/4.

Cena wywoławcza (minimalna) ww. składnika masy upadłości wynosi 69.650,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 0/100).

Pisemne oferty na zakup nieruchomości składać należy na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego  Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu).

Otwarcie oraz rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 w Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100).

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży jest udostępniany za uprzednim złożeniem zapytania poprzez e-mail: lub pod nr tel. 577476209.

Cena: 69 950 zł brutto
Dodano: 18 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radom
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]