Syndyk sprzeda – Rower MTB Romet Rambler R9.1

Opis:
 1. Niniejsza sprzedaż z wolnej ręki przeprowadzana jest w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postępowaniem upadłościowym Bartłomieja Szpaka (GD1G/GUp-s/503/2023).
  2. Sprzedaż prowadzona jest przez Krzysztofa Lipińskiego Syndyka masy upadłości Bartłomieja Szpaka.
  3. Sprzedaż ruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako „PU”) oraz Kodeksu cywilnego. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ust. 1 PU).
  4. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest do uzyskania w kancelarii syndyka (również w formie mail).
  5. Przedmiotem sprzedaży jest Rower MTB Romet Rambler R9.1. Sprzęt działający w dobrym stanie technicznym.
  6. Cena minimalna przedmiotu sprzedaży to 613,00 zł (słownie: sześćset trzynaście złotych zero groszy).
  7. Oferty można składać drogą elektroniczną, na adres: kontakt@lipinskikancelaria.pl
  8. Wiadomość e-mail zawierająca ofertę powinna być zatytułowana „Oferta na nabycie roweru w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Szpaka (GD1G/GUp-s/503/2023)”
  9. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Cena: 613 zł brutto
Dodano: 29 maja 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]