Syndyk sprzeda ruchomości – m in. maszyny dziewiarskie i inne urządzenia

Opis:
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
sygn. akt. XIV GUp 46/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż :


– Ruchomości produkcyjnych (maszyny dziewiarskie i inne urządzenia) oraz
– Ruchomości wyposażenia technicznego i gospodarczego

za najwyższą oferowaną kwotę

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 09 marca 2022 roku do godz. 15.00 na adres: Kancelaria Syndyka Tadeusz Kamiński, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu ruchomości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Szczegółowe warunki sprzedaży wraz z wykazem i wyceną, określa Postanowienie Sądu wyłożone do wglądu w Kancelarii Syndyka, 93-418 Łódź,
ul. Aleksandra 24/26/26G.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 14 marca 2022 roku o godz. 14.00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Aleksandra 24/26/26G w Łodzi.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 681-03-78, 663 922 712 oraz udostępnienie szczegółowego wykazu drogą elektroniczną.

Cena: 0 zł netto
Dodano: 23 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]