Syndyk sprzeda ruchomości za połowę (1/2) wyceny

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
OUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości z siedzibą w Konikowie
sprzeda z wolnej ręki za połowę (½) kwoty oszacowania
zgodnie z poniższymi warunkami sprzedaży:

Ruchomości pogrupowano według poniższych kategorii:
1. Komputerowe, sieciowe, różne: 2.559 pozycji, w cenie ryczałtowej 22.500 zł.
2. Audio (słuchawki, głośniki, radia, i inne): 386 poz. – 13.000 zł.
3. Telefony, akcesoria, ładowarki, kable, zasilacze, etui, zabezpieczenia ekranu i inne: 1.484 poz. – 6.500 zł.
4. Wyposażenie, drobny sprzęt (lampy, drukarki, wentylatory, zasilacze UPS, grzejniki, inne): 86 poz. – 6.500 zł.
5. Dziecięce (zabawki, ubranka dziecięce, gry, foteliki samochodowe, inne): 65 poz. – 1.250 zł.
6. Regały, meble biurowe (biurka, fotele, inne): 36 poz. – 3.500 zł.
7. Fotograficzne (lampy, softbox-y, statywy, inne): 13 poz. – 3.000 zł.
8. Zegarki, smartwach, opaski sportowe: 26 poz. – 4.750 zł.

UWAGA: Podane ceny są cenami brutto – zawierają 23% podatku VAT.
Szczegółowe informacje, zestawienia ze zdjęciami oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w kancelarii syndyka oraz pod numerem tel. (5******30).

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do kancelarii syndyka na adres: syndyk masy upadłości OUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk(at)upadlosci.info.pl. Dopuszcza się złożenie oferty zarówno na poszczególne pozycje, jak i na całość.

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. W przypadku braku akceptacji oferty przez sędziego-komisarza syndyk niezwłocznie dokona zwrotu środków oferentowi.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: Konikowo 63, gm. Świeszyno (woj. zachodniopomorskie). Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa faktura lub paragon.

PODSTAWOWE WARUNKI:
1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.
2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.
5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

UWAGA: oferta wybrana przez syndyka musi zostać zaakceptowana przez sędziego-komisarza przedmiotowego postępowania upadłościowego od czego syndyk uzależnia związanie z ofertą.

Cena: 1 000 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Konikowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]