Syndyk sprzeda Rzutnik lampowy Optoma EP773

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda Rzutnik lampowy Optoma EP773 za cenę nie niższą niż 500,00 zł.

Uwagi – 3500 lm ANSI, XGA (1024×768)

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż podana w ogłoszeniu za pośrednictwem Poczty Polskiej – list polecony na adres BiuraSyndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin lub za pośrednictwem wiadomości e-mail dziedzic.prawnik małpa wp.pl do dnia 06.12.2021 r. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta Rzutnik lampowy Optoma EP773”, sygn. akt XII GUp 333/21”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. w biurze syndyka.

Rzutnik lampowy Optoma EP773 można obejrzeć w miejscowości Szczecin po wcześniejszym umówieniu terminu.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów decydujące kryterium na najwyższa zaoferowana cena.

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niżej niż 500,00 zł.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane.
Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka lub gotówką w biurze syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Odbiór osobisty kupionej ruchomości.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie pod nr 60*******18 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Cena: 500 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]