Syndyk sprzeda samochód ciężarowy FORD TRANSIT FT 260 S 2002 rok

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego sprzeda z wolnej ręki w trybie licytacji ruchomość wchodzącą w skład masy upadłości – samochód ciężarowy Ford Transit FT 260 S, rok produkcji 2002, silnik 2.0 diesel, 85 KM, 63 kW. Przebieg wynosi ok. 230 400 km.

Syndyk nie udziela dodatkowych informacji na temat stanu mechanicznego i lakierniczego pojazdu. Szczegółowe poznanie stanu pojazdu możliwe jest w trakcie oględzin.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin samochodu w dniu 1 września 2021 r. w godzinach 12:00-12:30 na parkingu przy supermarkecie E.Leclerc w Toruniu ul. Łyskowskiego 8. Licytacja odbędzie się tego samego dnia o godz. 12:30 w tym samym miejscu.

Cena wywoławcza stanowiąca cenę minimalną wynosi 6 000 zł.

Dopuszcza się kolejne postąpienia w kwotach co najmniej 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Sprzedaż samochodu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Samochód sprzedawany jest w takim stanie w jakim znajduje się w dniu sprzedaży. Nabywcy ruchomości nie przysługuje prawo rękojmi.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdym czasie bez podania przyczyny.

Osoba wygrywająca licytację zobowiązana jest do zapłaty ceny sprzedaży w gotówce lub przelewem natychmiastowym od razu po zakończeniu licytacji pod rygorem unieważnienia przybicia.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi od razu po zapłacie (wpłacie gotówki lub uznaniu rachunku bankowego). Wraz z zawarciem umowy sprzedaży nastąpi wydanie kupującemu samochodu.

Cena: 6 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]