Syndyk sprzeda samochód KIA CEE’D 2009 benzyna

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Barbary i Wojciecha Grycmacher – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki samochodu osobowego marki KIA CEE’D o nr rej. NPI 2L41, wchodzącego w skład masy upadłości Barbary i Wojciecha Grycmacher, za cenę nie niższą niż 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
VIN: U5YFF52229L102413
Rok produkcji: 2009
Pojemność silnika: 1591 cm³
Ostatni stan drogomierza: 145 086 km
Moc silnika: 92 kW (125,09 KM)
Paliwo: benzyna
Polisa OC ważna do: 11.05.2022
Okresowe badanie techniczne ważne do: 15.05.2022
Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty(małpa)saltarski.com w terminie do dnia 10 listopada 2021 roku. Oferta winna zawierać: pełne dane oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, wskazanie przedmiotu oferty, nazwy postępowania upadłościowego i oferowanej ceny.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com, natomiast umówienie terminu oglądu pojazdu możliwe za pośrednictwem tel.: 50*******05 (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8–16). Samochód znajduje się w Warszawie.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ww. pojazdu Upadłych, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk lub pełnomocnik ustanowiony przez Syndyka przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości.
Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty odpowiadającej sumie transakcyjnej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Barbary i Wojciecha Grycmacher.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 16 000 zł netto
Dodano: 27 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Ursynów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]