Syndyk sprzeda samochód OPEL Vectra

Opis:

Syndyk sprzeda samochód OPEL Vectra

Sygn. akt XIV GUp 210/20

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert samochód osobowy Opel Vectra C 1.9 CDTI MR 02, rok produkcji 2004, nr rejestracyjny EL597JX, nr VIN:W0L0ZCF3551027513 za cenę nie niższą niż 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać osobiście (po uzgodnieniu spotkania) lub przesłać listem poleconym na adres: syndyk Henryk Milas, Pustkowa Góra 77, 95-073 Grotniki albo w formie elektronicznej na adres e-mail w terminie do dnia 08.09.2021 r. z dopiskiem „Oferta zakupu pojazdu Opel” (decyduje data doręczenia oferty).

Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości o numerze 51*******004 0000 3102 3018 5537.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.09.2021 r.

Upoważnionym do okazania pojazdu i udzielania dodatkowych informacji jest upadły. Pojazd można oglądać po uzgodnienie terminu pod numerem tel. 50*****70.
Opinia biegłego, zdjęcia pojazdu i Regulamin konkursu ofert dostępne są na stronie www.lcr.com.pl
Pojazd nie ma ważnego przeglądu technicznego.

Informacje o konkursie ofert udziela syndyk pod numerem tel. 50*****99.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Cena: 4 500 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]