Syndyk sprzeda samochód osobowy Saab 9-3, rok. prodk. 2009

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

  • Samochód osobowy marki SAAB 9-3 rok produkcji 2009, VIN: YS3FB56V091020348, nr rej. NO 263AA – za cenę nie niższą niż 500 zł.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89) 527 32 30 – w terminie do dnia 1 grudnia 2023r. Przystępujący do konkursu obowiązany jest w ww. terminie wpłacić wadium na rachunek masy upadłości nr: 91 1140 1111 0000 4643 4300 1036  w wysokości 5% zaoferowanej ceny. Oferty nie zabezpieczone przez wadium zostaną odrzucone. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2023r. o godz. 1000. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Tel. do syndyka 502 957 530. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu.

Pojazd można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Adamem Fijałkowskim tel. 515 868 680.

Cena: 11 500 zł brutto
Dodano: 28 października 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]