Syndyk sprzeda – samochód osobowy

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda samochód osobowy Volkswagen Passat, rok produkcji 2002, VIN WVWZZZ3BZ3P199646, o numerze rejestracyjnym WF5860U w drodze konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 4.760,00zł.

Zapytania o szczegółowe informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży proszę kierować na adres e-mail lub telefonicznie pod numer 60*******09 wyłączenie w godz. 9.00 – 16.00.

Oferty na zakup samochodu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail do dnia 21.12.2021r.

Warunkiem przyjęcia oferty do rozpoznania jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny brutto podanej w ogłoszeniu tj. kwoty 476,00. na rachunek masy upadłości:
Santander Bank Polska S.A.
10 1090 1870 0000 0001 4142 7583
w tytule podając „konkurs ofert Volkswagen Passat – sygn. akt XIX GUp 870/21”

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, kontaktowy numer telefonu, oraz proponowaną cenę za pojazd, nie niższą niż wartość podana w ogłoszeniu.
Składając ofertę kupujący oświadcza, że:
a) akceptuje aby umowa sprzedaży oraz wydanie rzeczy nastąpiły po uprzedniej wpłacie przez oferenta całej ceny sprzedaży;
b) przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 par. 1 k.c. oraz art. 313 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe
c) zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń i uwag.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.

ZASTRZEŻENIA
Syndyk zastrzega, że:
a) nie jest zobligowany do wyboru żadnej ze złożonych ofert;
b) niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 4 760 zł brutto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Praga
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]