Syndyk sprzeda samochód Toyota Yaris

Opis:

Syndyk sprzeda samochód osobowy Toyota Yaris 1.3 w konkursie ofert za cenę nie niższą niż 7.700 PLN .
Oferty z oferowaną ceną nie niższą niż 7.700 zł należy składać w terminie trzech dni na adres mailowy syndyka (do dnia 15 września 2021r. do godz. 24.00.
W tym samym czasie musi nastąpić wpływ wadium w kwocie 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) na konto: 74 1090 1030 0000 0001 4477 3504 , przy czym nie liczy się wysłanie przelewu a uznanie na koncie do końca dnia 15 września 2021r.
Oferta musi zawierać dokładne dane kupującego oraz dane kontaktowe oferenta.
W przypadku, jeżeli nie dojdzie do kupna – sprzedaży z winy oferenta -wadium przepada.
Syndyk zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta, zatrzymania procedury sprzedaży na każdym etapie oraz odwołania sprzedaży. Samochód można oglądać pon.-piąt. w godz. 17.00-19.00 w Zaborowie (05-083), ul. Wiosenna 3 (woj. mazowieckie).
Dodatkowe informacje oraz operat rzeczoznawcy u syndyka: tel. 60*******14

Cena: 7 700 zł brutto
Dodano: 22 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Bielany
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]