Syndyk sprzeda: SCANIA 114L/340, 1996 – 85% ceny oszacowania

Opis:

Syndyk masy upadłości, sygn. akt VIII GUp 117/21/S, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności samochodu ciężarowego SCANIA 114L/340 C 18.0t, P114 CB 4x2HZ340, rok produkcji 1996 r., przebieg 1.309.256 km. Pojazd czasowo wycofany z ruchu (do lutego 2022 r.), brak ważnego przeglądu technicznego. Samochód posiada aktualną polisę OC.

Cena wywoławcza: 8.330 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT – podstawą sprzedaży jest umowa. Cena wywoławcza stanowi 85% ceny oszacowania.

Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – tj. 833 zł brutto. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy masy upadłości, nr PL 83 8591 0007 6100 045*******0001, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM” oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą/firmą oferenta (decyduje data wpływu).

Każdy oferent przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, dostępnym w biurze syndyka (Alicja Sobota ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków), e-mail: syndyk[małpa]alicjasobota.pl

Oferty nabycia można składać do dnia 30 września 2021 r. osobiście albo za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich na powyższy adres biura syndyka, z tym zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynęła do biura Syndyka w terminie wyznaczonym do składania ofert. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu w każdej chwili.

Z dokumentacją dotyczącą samochodu można zapoznać się w kancelarii Syndyka – ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków (w dni powszednie, od godziny 10:00-15:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: syndyk@alicjasobota.pl.

Oględziny samochodu są możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z Syndykiem.

Cena: 8 330 zł brutto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]