Syndyk sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu TORUŃ

Opis:

syndyk sprzeda w postępowaniu upadłościowym:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 26,32 m2, położonego w miejscowości Toruń, województwie kujawsko-pomorskim przy ul. Wojska Polskiego 46, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00049707/1

za cenę nie niższą niż 148.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 17 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582, w godz. 8.00 – 16.00.

Cena: 148 000 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]