Syndyk Sprzeda Spółkę

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Tomasza Ryczałka (XIX GUp 606/21) sprzeda w trybie z wolnej ręki 24 udziały w kapitale zakładowym PARKIETPOL – BIS sp. z o. o. z siedzibą w Kłudnie Starym (nr KRS: 42767)
Minimalna cena łączna: 2.812,06 zł tj. 66% kwoty oszacowania.

Oferty zakupu z proponowaną ceną zakupu oraz dokładnym określeniem oferenta należy składać listownie na adres: Syndyk Tomasza Ryczałka, Al. Jerozolimskie 200/5/7, 02-486 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 08.11.2021 r. (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi 09.11.2021 r.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie.

Pozostałe informacje pod nr tel.: 602 268 645 telefonu – lub mailem tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl (kontakt w dni robocze w godz. 9:00 do 17:00).

Cena: 2 812 zł brutto
Dodano: 20 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Praga Południe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]