Syndyk sprzeda Tachimetr Geodimetr 520N + skrzynia transportowa

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda Tachimetr Geodimetr 520N + skrzynia transportowa za cenę nie niższą niż 1.200,00 zł

Uwaga – Urządzenie około 30 letnie (wprowadzone na rynek w roku 1992). Bateria nie działa (do wymiany lub regeneracji), urządzenie nie włącza się, nie serwisowane. Według oświadczenia Upadłego ostatni przegląd ponad 10 lat temu.

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż podana w ogłoszeniu za pośrednictwem Poczty Polskiej – list polecony na adres Biura Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin lub za pośrednictwem wiadomości e-mail dziedzic.prawnik małpa wp.pl do dnia 06.12.2021 r. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta Tachimetr Geodimetr 520N + skrzynia transportowa, sygn. akt XII GUp 333/21”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. w biurze syndyka.

Tachimetr Geodimetr 520N + skrzynia transportowa można obejrzeć w miejscowości Szczecin po wcześniejszym umówieniu terminu.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów decydujące kryterium na najwyższa zaoferowana cena.

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niżej niż 1.200,00 zł.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane.
Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka lub gotówką w biurze syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Odbiór osobisty kupionej ruchomości.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie pod nr 60*******18 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Cena: 1 200 zł netto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]