Syndyk sprzeda tartak w Miałach wraz z ruchomościami

Opis:

Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki sprzedaż zbioru rzeczy (tartak w Miałach – nieruchomość wraz z ruchomościami), w skład której wchodzą:
a. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Miałach, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 358/4, 359/4, 363/1, 364/1, 356/6, 357/2 o łącznej powierzchni 6,6730 ha, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, a stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą nr PO2T/00033762/35 (dalej: „Nieruchomość zabudowana”),
b. ruchomości, tj. (i) system monitoringu – wizyjny system bezpieczeństwa, składający się z rejestratora Hikvision model SCB-2000 oraz 16 kamer marki Samsung; (ii) dwukomorowa suszarnia do drewna Secomat 1, prod. Secotherm Polska oraz (iii) dwukomorowa suszarnia do drewna NARDI, prod. Nardi, Verona, Włochy (dalej: „Ruchomości”),
za cenę łączną nie niższą niż 2.126.570 złotych, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT), jeśli będzie miał zastosowanie, w tym:
a. dla Nieruchomości zabudowanej – 2.024.000,00 zł netto;
b. dla Ruchomości – 102.570,00 zł netto), w tym: (i) 870,00 zł – system monitoringu, (ii) 30.700,00 zł – suszarnia Secomat, (iii) 71.00,00 zł – suszarnia Nardi.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.20.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541

Cena: 2 126 571 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Miały
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]