Syndyk sprzeda – telefony, drukarki, laptopy za 50% wartości oszacowania!

Opis:
Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności następujących ruchomości, które sprzedawane są za 50% wartości oszacowania:
1. Komputer Lenovo MP10TW8M – 150,00 zł netto,
2. Laptop DEL N5030 5030-5138 – 150,00 zł netto,
3. Laptop OMEN 63D7-6HICE – 750,00 zł netto,
4. Drukarka HP DESKJET CN96C8B4X3 – 150,00 zł netto,
5. Urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET 1536DNF MFP CNF8F311DB – 250,00 zł netto,
6. Telefon SAMSUNG GALAXY J6 353468/10/680942/1 – 145 zł netto,
7. Telefon SAMSUNG GALAXY J3 353757/09/200823/2 – 125,00 zł netto,
8. Telefon SAMSUNG GALAXY J4+ R58KC1CNNEP – 150,00 zł netto,
9. Telefon SAMSUNG GALAXY A9 R58KC135QTL – 350,00 zł netto,
10. Telefon SONY XPERIA D5103 354805065071817 – 50,00 zł netto,
Łączna cena ww. ruchomości stanowi kwotę 2.270,00 zł netto. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na poszczególne przedmioty, gdzie cena wywoławcza stanowi ww. kwoty.
Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2022 r. na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 203/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Grabowski sp. z o.o. w upadłości (Elektronika)” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie działki na którą składana jest oferta.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2022 r. w siedzibie Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., tj. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: bi**o@v******.pl
Cena: 2 270 zł netto
Dodano: 11 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Maków Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]